Anti-Elastin-Ak


NameAnti-Elastin-Ak
GruppeAutoimmundiagnostik
MaterialSerum
EinheitIU/ml
Abrechnung
GOÄ
Position
   Preis €
(1.0-fach)
   Anzahl   Faktor   Preis €
x