NameCystin(L-Cystin)
GruppeSteinanalyse
MaterialStein
Einheit%